Tananyag

Bevezetés a protisztológiába

Bevezetés a protisztológiába - Török Júlia Katalin

lektorálta: Dr. Kőhidai László, Semmelweis Egyetem

Szerzői jog © 2012 ELTE TTK Biológiai Intézet

A tankönyv célja bevezetni az olvasót az egysejtű eukarióták, a protiszták világába. A fő hangsúly a heterotróf egysejtűek bemutatására került, de a testszerveződés, -felépítés, evolúció, valamint az életfolyamatok ismertetése a protiszta-világ egészének keresztmetszetét nyújtja.

Az algák és a nyálkagombák témakörében modern algológiai és mikológiai tankönyvek jelentek meg magyarul. Ezzel szemben a protozoológia területén legutóbb tizennégy éve jelent meg tankönyv (Csutorné Bereczky Magdolna: A protozoológia alapjai, ELTE Eötvös Kiadó 1998), noha azóta alapvetően új ismeretek halmozódtak fel, amelyek bemutatása mindenképpen indokolt. Nagyon sok új, nagyobb csoportot vagy kládot (leszármazási útvonalakat) jelölő elnevezés született, amelyről magyar nyelven még nem írtak. Korábban nem létező tudományterületek alakultak ki, amelyek számos újdonságot hoztak a protozoológia területén is (pl. genomika). Új elméletek születtek, amelyek magyarázatot adnak korábban csak jelenség-szinten leírt dolgokra. Végül, de nem utolsósorban, ma már nem célszerű mesterségesen szétválasztani az eukarióta mikroszervezetek bemutatását a protozoológiára és algológiára. Ez kizárólag a taxonómiára korlátozódó műveknél tartható fenn, tekintve, hogy maguk a kutatók is a taxonómiai ismereteikhez tartozó szakmai érdeklődésük alapján tartoznak egyik („protozoológus”) vagy másik („algológus”) csoportba.

Mivel a könyv fókuszában az egysejtűek mint önálló élőlények állnak, minden érintett biológiai tudományterület tárgyalása olyan mélységben történik, amit az adott témakör ismertetése megkövetel. Például a sejtbiológiai, biokémiai, ökológiai, stb. vonatkozásoknál nem a tárgyalt jelenség teljes mélységében való áttekintése a cél, hanem annak bemutatása, hogy az hogyan valósul meg az egysejtűeknél. A korábban megjelent ismeretterjesztő kézikönyvek nagyon sok részletet elárultak fajokról, csoportokról. A jelen könyv nem ismétli meg „leporolva” a régi könyvek ismeretanyagát, inkább a nagyobb protiszta-csoportok és a tudományterületeken elért új eredmények bemutatása a cél, néhány jellemző faj ismertetésével.

Fontos törekvése még a könyvnek a szemléletformálás, annak érdekében, hogy az eukarióta élővilágot a biológus hallgatóknak és az érdeklődő laikusoknak végre ne az állat- és növényvilág szűkös dichotómiája jelentse.

A modern határozókönyvek, összefoglaló taxonómiai kiadványok, a különféle protiszta-csoportokat bemutató monográfiák (néhány kivételtől eltekintve) idegen nyelven érhetők el. Ez a könyv nem hivatott ezt a hiányt pótolni. A kötet végén az olvasó az ajánlott olvasmányok között tájékozódhat a speciális területek szakirodalmáról.

Kategóriák: 

CsatolmányMéret
bevezetes_a_protisztologiaba.pdf40.39 MB

Online változat: 

http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/bevezetes_a_protisztologiaba