iTStudy Hungary Kft.

Az iTStudy Hungary Számítástechnikai Oktató- és Kutatóközpont Kft. jogelődje1989-ben alakult számítástechnika oktatására, szoftver és hardverfejlesztésre, számítógépes szerviz és kereskedelmi tevékenység folytatására. Az alapítók több éves oktatási és kutatási tapasztalattal rendelkező egyetemi oktatók voltak.

Cégünk a felnőttképző intézmények nyilvántartásába 13-0618-05 számmal bejegyzett, akkreditált felnőttképző intézmény (akkreditációs lajstromszáma: AL-2418), és 1998 óta akkreditált ECDL vizsgaközpont.

Főbb tevékenységeink

  • Informatikai és angol kompetenciafejlesztő, OKJ és ECDL vizsgára való felkészítő képzések nappali, esti és távoktatási formában;
  • ECDL vizsgáztatás
  • Képzési programok tervezése és fejlesztése
  • Pedagógus-továbbképzés az eLearning-módszertan területén
  • eLearning-keretrendszerek fejlesztése
  • eLearning-tananyagfejlesztés, tanácsadás
  • Multimédiás oktatóanyagok fejlesztése

A cég erőssége az innováció: számos hazai és európai uniós kutatási és fejlesztési projekt kezdeményezői, partnerei és koordinátorai vagyunk. 2008-ban kezdeményezésünkre jött létre a Közép-Magyarországi Innolean Klaszter, amelynek célja a szektorok közötti tudásmegosztás az eLearning-megoldások és a technológia által támogatott oktatás (TEL) új módszereinek fejlesztésében, az új tanuláselmélet, a konnektivizmus, gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek feltárásában.