Tananyag

Előadások a természetfilozófia történetéből

Szerkesztette:

  • dr. Kampis György - tszv. egyetemi docens (ELTE), a filozófiai tudomány doktora
  • dr. Rédei Miklós - egyetemi docens (ELTE), a filozófiai tudomány kandidátusa
  • dr. Ropolyi László - egyetemi adjunktus (ELTE) természettudományi doktor
  • dr. Szegedi Péter - egyetemi docens (ELTE) a filozófiai tudomány kandidátusa
  • dr. Székely László - tudományos főmunkatárs (MTA Filozófiai Intézet) a filozófiai tudomány kandidátusa
  • dr. Szigeti András - egyetemi adjunktus (ELTE) bölcsészettudományi doktor
  • dr. Szilágyi László - egyetemi adjunktus (ELTE) bölcsészettudományi doktor
  • dr. Vinkovics Márta - egyetemi docens (ELTE) a filozófiai tudomány kandidátusa
  • dr. Zágoni Miklós - egyetemi adjunktus (ELTE) természettudományi doktor
  • dr. Szabó László (lektor) - tudományos főmunkatárs (MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoport) a fizikai tudomány kandidátusa

A kollégium célja a természet fogalmának, a természettudományok tárgyának és módszereinek az ókortól napjainkig terjedő történeti-filozófiai analízisét nyújtani. Általános keretet szolgáltat bármely természettudományi szakos hallgató számára saját tudományágának elhelyezésére.

Kategóriák: 

Online változat: 

http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/eloadasok_a_termeszetfilozofia_tortenetebol/