ELTE TTK

Az ELTE a legrégebbi, mindmáig működő magyar egyetem. A természettudományok oktatása az Egyetemen a kezdetektől, 1635. óta folyik. Már az első években tanítottak matematikát és fizikát a bölcsészeti fakultás keretein belül, a 18. század második felére pedig már a kémia, a biológia és a földtudományok oktatása is kiteljesedett. A természettudományok gyors fejlődése nyomán 1949-ben, a Bölcsészettudományi Kar 22 tanszékéből és intézetéből, valamint a Botanikus Kertből, a Fizikai-Kémiai és Embertani Intézetekből megalakult az önálló Természettudományi Kar (TTK). Egy évre rá az Egyetem felvette a nagy fizikus, Eötvös Loránd nevét. Világhírű professzorok tanítottak és tanítanak ma is itt. A Nobel-díjas Békésy György és Hevesy György is itt kezdte pályáját.

2003. szeptember 1-től az Informatika Tanszékcsoport és a Térképtudományi Tanszék az újonnan létrehozott Informatikai Karhoz került, ugyanakkor megszűnt a Tanárképző Főiskolai Kar, természettudományos tanszékei Karunk megfelelő intézeteiben folytatják tevékenységüket.

A 2002-től felvett hallgatók már minden tárgyat egy helyen, Magyarország legkorszerűbb egyetemi épületegyüttesében, a "lágymányosi egyetemi városban" tanulhatnak.

Karunk nemcsak az oktatásban kiemelkedő, hanem a hazai és nemzetközi kutatásban is elismert műhelyekkel rendelkezik. Ezek a kutatóműhelyek a kar kutató szakos hallgatóinak tudományos képzésében is alapvető szerepet játszanak.