ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Az immáron több, mint 20 éve működő Alapítvány mottójának a „….jövőt építünk!” szlogent választotta, nem véletlenül.

Hiszünk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy az egyetemről széles látókörű, jól képzett, az európai értékeket magukénak érző, környezettudatos gondolkodású, a munkaerőpiacon igazi értéket képviselő diplomás fiatalok kerüljenek ki.

Hiszünk abban, hogy programjainkkal segíthetjük a hátrányos helyzetűeket tanulmányaikban, a kiemelkedően teljesítőeket ösztöndíjainkkal, támogatjuk a tudományos programokat és rendezvényeket, illetve környezetünket és egyetemünket segíthetjük munkánkkal.

Azaz jövőt építünk…

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1991-ben, az elsők között jött létre az országban.

Alapítónk az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzata. 2000-től közhasznú szervezetként működünk, az ELTE egyik legjelentősebb szatellit szervezeteként.

Célunk az ELTE hallgatóinak, közösségeinek, szakmai szervezeteinek anyagi és szakmai támogatása.

Ezen céljaink eléréséhez szükséges anyagi hátteret a támogatások mellett üzleti vállalkozásaink biztosítják. 1991 óta működő Oktatási Centrumunkban felvételi előkészítőket - illetve 2004-től érettségi / felvételi előkészítőket - üzemeltetünk. 2009-ben jelentősen bővítettük a felvételi előkészítő által nyújtott szolgáltatásokat, ösztöndíjakat. Szervezünk képzéseket a Kar hallgatóinak és a természettudományos terület civil szervezeteinek is.

Emellett részt vállalunk kutatási projektekben és könyvkiadói tevékenységet is folytatunk.

Az így befolyt nyereséget pályázatok útján juttatjuk vissza a Kar hallgatóihoz: kulturális és sportrendezvényeket, kutatási projekteket, a Hallgatói Önkormányzat tevékenységét, hallgatóink külföldi tanulmányait támogatjuk, immáron 20 éve!

Célkitűzéseinkről bővebben Alapító Okiratunkban olvashat.