Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek

Ács Ferenc

Breuer Hajnalka

lektorálta 
Dr. Makra László

Ács Ferenc - ELTE, Meteorológiai Tanszék, H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Magyarország; E-mail: acs@caesar.elte.hu

Breuer Hajnalka - ELTE, Meteorológiai Tanszék, H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., Magyarország; E-mail: breuer.hajni@gmail.com

Köszönetnyilvánitás E könyv a TÁMOP 4.1.2.A/1-11/1, illetve a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0030 pályázatok anyagi támogatásával készült.


Tartalom

Előszó
1. Bevezetés
1.1 Éghajlat, éghajlat-osztályozás
1.2 Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek
1.2.1 Nemzetközi előzmények
1.2.2 Hazai előzmények
1.2.3 A vegetáció és az evapotranszspiráció szerepe
1.2.4 A talaj szerepe
1.2.5 Az osztályozási módszerek komplexitása
1.2.6 Célok
1.3 Kérdések
Felhasznált irodalom
2. Anyag és módszer
2.1 Adatok
2.1.1 Általános szempontok
2.1.2 Éghajlati adatok
2.1.3 Talajadatok
2.2 A Walter-Lieth féle klímadiagram
2.3 Biofizikai éghajlat-osztályozási módszerek
2.3.1 Köppen módszere
2.3.2 Holdridge módszere
2.3.3 Thornthwaite módszere
2.3.4 A módosított Thornthwaite féle módszer
2.4 Kérdések és feladatok
Felhasznált irodalom
3. Eredmények
3.1 Lamb féle adatbázis
3.1.1 Módszertani vizsgálatok
3.1.2 Összehasonlító vizsgálatok
3.2 A Kakas féle adatbázis
3.2.1 Módszertani vizsgálatok
3.2.2 A módosított Thornthwaite féle módszer
3.3 Kérdések és feladatok
Felhasznált irodalom
4. Alkalmazások
4.1 A jövőbeni éghajlat-változás Köppen tükrében
4.1.1 Előzmények
4.1.2 Rubel és Kottek (2010) cikkének ismertetése
4.1.3 Fábián és Matyasovszky (2010) cikkének ismertetése
4.2 A jövőbeni éghajlat-változás Holdridge módszerének tükrében
4.2.1 Előzmények
4.2.2 Sisneros et al. (2011) cikkének ismertetése
4.2.3 A hazai kutatások rövid ismertetése
4.3 A jövőbeni éghajlatváltozás Thornthwaite módszerének tükrében
4.3.1 Eredeti modell, globális skála – az éghajlat vizsgálata
4.3.2 Eredeti modell, regionális skála – az éghajlat vizsgálata
4.3.3 Eredeti modell, regionális skála – az éghajlatváltozás vizsgálata
4.3.4 Módosított modell, globális skála – az éghajlat vizsgálata
4.3.5 Módosított modell, regionális skála – az éghajlat és az éghajlatváltozás vizsgálata
4.4 Az alkalmazások összehasonlítása
4.4.1 Általános vonatkozások
4.4.2 Globális skála
4.4.3 Regionális skála
4.5 Kérdések
Felhasznált irodalom
5. Befejezés
5.1 Kérdések
Felhasznált irodalom
6. Életrajzok
6.1 Wladimir Köppen (1846-1940) szakmai életrajza
6.2 Charles Warren Thornthwaite (1899-1963) szakmai életrajza
6.3 Leslie Rensselaer Holdridge (1907-1999) szakmai életrajza
6.4 Réthly Antal (1879-1975) szakmai életrajza
6.5 Berényi Dénes (1900-1971) szakmai életrajza
6.6 Záró gondolatok
6.7 Kérdések
Felhasznált irodalom
7. Táblázatok
7.1 A Lamb (1978) féle adatbázis
7.2 A Kakas féle adatbázis