1. fejezet - A HANGTECHNIKA ALAPJAI

Szabó Sóki László

Tartalom

Bevezető
Hangtani alapismeretek
A hang keletkezése, terjedése
A hangok fajtái, jellemzői
A hangok érzékelése
Néhány alapvető akusztikai fogalom
Hangtechnikai ismeretek
Analóg-digitális átalakítás, digitális hang jellemzői
A hanganyagok tárolása
A térhatású hang
Az audio CD
Hangtömörítések
Előzmények, következmények
Veszteségmentes hangtömörítések
Veszteséges hangtömörítések
A rádió hangja, műsorsugárzás, DAB
Terjesztési technológiák
DAB (Digital Audio Broadcasting)
A videofilm hangja
Ellenőrző kérdések

Bevezető

Bár a gyors technológia váltások korszakát éljük, a hang emberi füllel történő érzékelése nem változik, az bizony analóg marad a jövőben is. Az emberi hang, hangszerek hangja, természetes és mesterséges hangforrások is szinte kizárólag analóg hangjelet bocsátanak ki. Bármennyire szeretnénk csak az új technológiákkal foglalkozni, először meg kell ismerkedni az alapvető hangtani, fiziológiai, akusztikai, átviteltechnikai és műszaki fogalmakkal.

Mit is jelent az, hogy valami analóg vagy digitális? Az analóg jel időben folytonos és bármilyen értéket felvehet. Az analóg jelnek vannak mérhető jellemzői, pl. a pillanatnyi amplitúdó, a frekvencia, van átlagértéke és fázisa stb. A digitális jel nem folytonos, és ha a mai számítógépekben használt kettes számrendszert (bináris kódolás) vesszük alapul, akkor két értéket vehet fel 0-t vagy 1-t. Meg kell tehát ismerkednünk mindkét leírási, tárolási mód jellemzőivel, az egymásba történő átalakítással, de mindenekelőtt a hang érzékelésével, jellemzőivel.

A fejezet a szükséges alapismereteket csak röviden tárgyalja (ezek az ismeretek mai tudásunk szerint örök érvényűek, nem avulnak el), ugyanakkor elegendő teret szán a mai számítógépes hangfeldolgozási ismereteknek azon a szinten, amennyire egy tudománykommunikáció szakos hallgató számára szükséges.