Hangtani alapismeretek

A hang keletkezése, terjedése

A hang nem más, mint egy rugalmas közegben terjedő mechanikai rezgéshullám. Tehát a hangforrás által kibocsátott rezgések (ha például megpendítünk egy húrt) a levegő részecskéit mozgásba hozzák, azok pedig továbbítják ezt a mozgást a szomszédos részecskéknek. Nem csak légnemű anyagban, hanem folyadékban és szilárd anyagban is terjed a hang, sőt általában nagyobb sebességgel, mint a levegőben. A terjedési sebesség értéke néhány anyagban: levegőben 15 C fok hőmérsékleten 340m/s, vízben 1440m/s, vasban, üvegben, fában kb. 5000m/s. Légüres térben nem terjed a hang, hiszen nincsen közvetítő közeg.

A hangok fajtái, jellemzői

Lehetnek időben periodikusak, nem periodikusak, szabályosak (pl. szinusz, háromszög, fűrészfog, négyszög stb.), vagy teljesen szabálytalanok, rövid impulzusok, hosszú zajszerű eloszlásúak. Némelyiket le tudjuk írni matematikai függvénnyel, másokat nem. Lehetnek beszédhangok, zenei hangok, harmonikusak, nem harmonikusak, természetes hangok, mesterséges hangok, zajok, zörejek stb. Az 1.1 ábrán egy harmonikus hang látható.

A képen szinuszos jel látható, megjelölve a maximális amplitúdó, pillanatnyi amplitúdó és a periódusidő értékek.
1.1 ábra Szinuszos jel

Az alábbi 1.2 ábrán látható zenei hanghullám elég nagy periódusidővel rendelkezik, ezen belül sok kis rezgést láthatunk, tehát messze nem olyan szabályos, mint egy szinusz hullám.

Egy bonyolult zenei jelalak látható, de észrevehető, hogy periodikus. Megjelölve a maximális amplitúdó, a pillanatnyi amplitúdó és a periódusidő értékek.
1.2 ábra Egy zenei hanghullám

A hangok frekvenciája

A fenti jelek periodikus jelek, van tehát periódusidejük (T), ennek reciproka adja meg a hang frekvenciáját. f=1/T ; mértékegysége a Hertz [Hz]. Ez a másodpercenkénti rezgésszámot jelenti. A mély hangok alacsonyabb, a magas hangok magasabb frekvenciájúak. Az első jel tiszta, harmonikus hang, csak alapfrekvenciája van. A második ábrán a zenei hangnál a periódusidő reciproka csak az alapharmonikus frekvenciát adja meg, de rajta számtalan olyan rezgés van, melyek az alapharmonikus frekvenciájának egész számú többszörösei.

A hangok amplitúdója

Vizsgáljuk meg az első jelalakot. Van egy maximális kitérés az x tengelytől: ez a maximális amplitúdó, de az egyes időpillanatokban beszélhetünk pillanatnyi amplitúdóról is. Minél nagyobb az amplitúdó, annál hangosabbnak érzékeljük a hangot.

A hangok színezete

Ha azonos periódusidejű, azonos amplitúdójú, de különböző jelalakú hangokat hasonlítok össze, akkor füllel is érzékelhető különbségeket hallok köztük. Ez azért van, mert az alaphangot kísérő felharmonikusok más és más mértékben vannak jelen a különböző jelalakokban, például az egyes hangszerek hangjában.

Most próbáljuk ki az alábbi ikonokra kattintva hogyan hangzik a normál zenei „a” hang (440Hz) a különböző hangszereken. Azonos amplitúdójú és alapfrekvenciájú jeleket generáltunk, az ábrán pedig láthatjuk a jelalakot is.

1.3 Néhány hangszer hangja - interaktív

A hangok érzékelése

Azokat a rezgéseket, amelyek bizonyos amplitúdótartományba és frekvenciatartományba esnek, képesek vagyunk a fülünkkel érzékelni. Ezt nevezzük „hallható hangtartomány”-nak. Léteznek rezgések e tartományon kívül is, például az ultrahangok, infrahangok, igen alacsony intenzitású hangok.

A hangok frekvenciáját illetően a másodpercenkénti 20 rezgésszámot, tehát a 20 Hz-es hangot már képesek vagyunk meghallani. Ez tehát az alsó határ, az ennél kisebb frekvenciájú rezgéseket infrahangoknak nevezzük. A frekvencia növelésével eljutunk egy olyan értékig, amelyet már szintén nem érzékel a fülünk, ez a felső határ kb. 20 kHz, az e feletti hangok az ultrahangok. Ilyen hangokkal tájékozódik például a denevér. Az emberi füllel érzékelhető hangtartomány fiatal korban kb. 20Hz és 20 kHz közé esik.

A képen a hangszóróból elinduló hanghullámok a fülbe jutnak, majd - leegyszerűsítve ábrázolva - a középfülön át a belső fülbe, majd az agy felé indul el az inger.

1.4 ábra A hang érzékelése[1]

A külső fülbe érkező hanghullámokat a dobhártya érzékeli, majd a középfülön és belső fülön több áttételen át kerül az ingerület az agyba.

A dobhártya egy igen érzékeny membrán, az orvostudomány a mai napig sem tudja megfelelően pótolni, ha megsérül. Érzékenysége az öregedéssel folyamatosan csökken, ezért idősebb korban egyre gyengébben hallunk. Ez nem csak a hangerőre, hanem a hangfrekvenciára is vonatkozik, tehát a magas hangokat idősebb korban egyre kevésbé halljuk. Az emberi fül felépítéséről, a hang érzékeléséről, számtalan jó leírást találhatunk.[2]

Az alábbi ikonra kattintva kipróbálhatjuk mekkora a hallástartományunk (a mérést a számítógép hangszóróinak a minősége erősen befolyásolhatja, javasolom a hangerő szabályozó feltekerését is). Növekvő frekvenciájú jeleket hallunk 25Hz és 16kHz között 5 másodpercenként, a képernyőről leolvashatjuk az értékeket, amelyet érzékelni tudunk.

Az egyperces videofilmben 25Hz és 16KHz között 5 másodpercenként változó frekvenciájú jeleket hallunk a mély hangoktól a magasig, így meg tudjuk figyelni, mely hangokat sugározza le a hangrendszerünk, illetve melyeket képes érzékelni a fülünk.
1.5 ábra Hallható hangtartomány - video

Az amplitúdó tartomány azt jelenti milyen hangos, milyen hangerejű, milyen intenzitású a hang. Az emberi fül amplitúdó érzékenysége igen erősen függ a hang frekvenciájától. Alábbiakban az ezt mutató ún. Fletcher-Munson görbéket láthatjuk. A még éppen meghallható igen halk hang görbéjét definiáltuk úgy, hogy ez jelenti a 0 dB-es (decibel) szintet. Ez jelenti a hallásküszöböt, amit még éppen meghallunk. 1 kHz-en ez 10−12 W/m2 intenzitást jelent.

Az egyes frekvenciákon a 0-ás phon görbéhez tartozó hangnyomást még éppen meghalljuk. Láthatjuk milyen erősen függ az intenzitás érték a frekvenciától.

Egy koordináta rendszer vízszintes tengelyére a hallható frekvenciatartomány, függőleges tengelyére a hangintenzitás dB-ben van skálázva, a phon görbék pedig az azonos hangosságérzetet keltő pontokat kötik össze.

1.6 ábra Fletcher-Munson görbék[3]

A hang intenzitásának növelésével eljutunk egy olyan nagy hangerőhöz, aminek érzékelése már fájdalmat okoz, sőt halláskárosodáshoz vezethet. Ez a legfelső görbe, 120 dB felett van.

Mekkora intenzitású jel ez? Mivel fülünk az intenzitást illetően nem érzékel arányosan, tehát a kétszeres intenzitású jelet nem érzi kétszer olyan hangosnak, ezért is vezették be az ún. decibel skálát, ami egy logaritmikus skála. Ennek további előnye, hogy könnyebb az igen kicsi és nagy értékek összehasonlítása.

Ezt úgy képezzük, hogy ha két (I1 és I2 intenzitású) jel viszonyára vagyunk kíváncsiak, elvégezzük a 10*lg(I1/I2) számítást. Az így kapott érték egy viszonyszámot jelent. Tízszeres viszony 10 dB értéket ad, százszoros 20 dB-t, ezerszeres 30 dB-t és így tovább. Kétszeres viszony ezen a logaritmus skálán kb. 3 dB értéket jelent.

Számítsuk ki például, hogy egy 43 dB-es beszédhang hányszoros intenzitásviszonyt jelent a viszonyítási ponthoz (a hallásküszöbhöz) képest? Mivel 43 felbontható 40 + 3-ra, így a 40 dB tízezerszeres és a 3 dB kétszeres értékét összeszorozva 20 000-t kapunk. Ami a decibel tartományban összeadás, az a valós arányokat illetően szorzást jelent.