A videofilm hangja

A hangosfilm 1926. évi megszületése jelentősen megváltoztatta a film hatásmechanizmusát. Ne csak a színész hangjára gondoljunk, a zajok, zörejek, környezeti hanghatások rendkívüli módon tudják erősíteni a kép által sugallt mondanivalót, ez egy tudományos, ismeretterjesztő filmnél is így van. A zenét sokan csak aláfestésnek használják, pedig sokszor szinte észrevétlenül fejti ki hatását. Megadhatja a film, a képsorok, a cselekmény ritmusát is. Tudományos hír készítésénél, helyszíni vagy szabadtéri felvételeknél igen fontos a mikrofon beüzemelése még akkor is, amikor nem számítunk arra, hogy hasznos hangot fogunk felvenni. Lényeges, hogy az említett példák esetében a vágott képi anyag mellé a narrációval, és néha zenével keverve, megjelenjenek a helyszínzajok, zörejek, a hely atmoszférája. A jó kísérőhang segíti a film elfogadottságát, növeli hitelét. Meggyőzőbb lesz az anyagunk, hiszen a néző valóban úgy érzi, mintha a helyszínen lenne. Olyan aprócska, alig észrevehető hangokra gondoljunk, mint pl. szabadban a levelek zizegése, egy-egy távoli vonatfütty, lépések zaja, járművek hangja, vagy beltérben a számítógépen dolgozó kutató billentyűzésének hangja, nyomtató zaja, lapozás a könyvben, de még egy távoli telefoncsengés az irodában sem mindig zavaró, inkább az életszerűséget a hitelességünket növelheti.

Balázs Béla 1930-ban a hangosfilmkorszak kezdetén megjósolta milyen hatásokat kell a hangnak közvetítenie: „A hangosfilm akkor válik majd valóban új művészetté, hogyha a hangzavart elemeire tudja már bontani, hogy az egyes jelentős hangokat kiemelje, hangsúlyozza, és hangközelképben hívja fel rájuk figyelmünket, hogyha ezeket az elemeket a vágás során tudatosan csoportosítja a lehető legjobb összhatás elérése céljából. Akkor lesz a hangosfilm igazi művészet, hogyha a rendező úgy irányítja fülünket, ahogyan a némafilm rendezője szemünket irányította…” (Balázs Béla, 2005)

A narrátor/narrátorok hangját megfontolva válasszuk ki, először is azt, hogy női vagy férfihang lenne szerencsésebb. A narrátor személyét gyakran meghatározhatja, hogy milyen a filmben szereplő riporter. A szöveget alámondó egyén jó esetben a hangját egy kicsit a film stílusához tudja igazítani, együtt él a produkcióval. A narráció hangfelvételének elkészítése előtt mutassunk részleteket a filmből, beszéljük meg a stílust, tempót, felvétel közben utasítsuk a narrátort, hogy olyan hatást érjünk el, amilyet szeretnénk. Készítsünk adott esetben több verziót is. Ők is értik a saját szakmájukat, meg fogják tenni, amit kérünk. Felvétel után hallgassuk vissza a felvett anyagot együtt, nincs-e benne hiba. Idegen nyelvű felvétel esetén ezekre fokozottabban ügyeljünk, de ezt megelőzően a szöveg fordítása után a szakmai és a nyelvi lektor is nézze át az anyagot. Számítanunk kell arra is, hogy egy adott bekezdés felolvasása minden nyelven más és más hosszúságú hangfájlt eredményez.

Tapasztalat szerint színészek általában túljátsszák a szöveget, a rádiós-televíziós hírolvasók pedig picit kívülállók maradnak. Ez utóbbi rövidebb tudományos hírek esetén szerencsésebb, hosszabb filmnél azonban az együttélés, átérzés jobb hatású. Nem árt, ha a szövegíró tisztában van ezekkel, és ráadásul tudja is azt, ki fogja a szöveget elmondani. Külön fejezetet érdemelne a szinkronizálás.

Röviden úgy foglalhatnám össze: fontos hogy a kísérőhang művészileg és technikailag egyaránt hibátlan és hiteles legyen.