Bemeneti eszközök

Mikrofonok

Az ún. elektroakusztikai átalakítók egyik csoportját képezik. Feladatuk a hangenergia elektromos jellé alakítása.

A hangenergia - mint már említettük - egy közeg közvetítésével terjed. Egyszerűség kedvéért vizsgáljuk most azt az esetet, amikor emberi hang lesz a forrásunk, ekkor hangszálaink megrezegtetik a levegőrészecskéket. Ez egy „rezgésállapot” vagyis a képzett hang nem tárolható másképp, csak ha valamilyen berendezéssel rögzítjük a részecskék pillanatnyi nyomását, kitérését, sebességét, frekvenciáját az idő függvényében. A mikrofon egy membrán segítségével a hangenergiát előbb mechanikai, majd elektromos energiává alakítja. A rezgés érzékelése a részecskék sebességével vagy nyomásával is arányos lehet a membrán elhelyezésétől, befogásától továbbá a mikrofonüreg zárt vagy nyitott jellegétől függően. Így aztán sebességérzékeny vagy nyomásérzékeny mikrofonokról beszélhetünk, de a kettő kombinálódhat is. A membrán, vagy membránok elhelyezésével, befogásával is lehet a mikrofon irányítottságát befolyásolni. Az alábbi ábrán néhány jellegzetes iránykarakterisztikájú mikrofon érzékenységi görbéjét láthatjuk. Ismerünk pl. gömb, nyolcas, kardioid vagy vese, szuperkardioid karakterisztikájú mikrofonokat.

Egy négyes osztású képen láthatjuk a különböző irányú érzékenységi karakterisztikákat: gömb, nyolcas, vese, szuperkardioid

2.2 ábra Mikrofonok iránykarakterisztikája[10]

A membrán rezgését még át kell alakítanunk elektromos jellé. Ez többféleképpen történhet, a mikrofon működési elve szerint beszélhetünk elektrodinamikus, elektrosztatikus, elektromágneses, piezzoelektromos vagy szénmikrofonokról (csak a legelterjedtebbeket említve)

Elektrodinamikus mikrofon esetében a membránhoz egy kis, könnyű tekercs van rögzítve, amely együtt mozog a membránnal. Mivel a mikrofon házában egy állandó mágnes is van, a mozgó tekercsben feszültség indukálódik, aminek amplitúdója a membrán kitérésével, frekvenciája pedig a hangrezgéssel lesz arányos. Az így keletkező jel pontosan hordozza a kibocsátott hang jellemzőit. Röviden dinamikus vagy MC (moving coil) mikrofonnak nevezi a szakma. Az ilyen mikrofon kis jelet szolgáltat (néhány millivoltot). Olcsóbb és drágább kivitele is létezik, egyaránt szolgál kézi vagy asztali mikrofonként, felvételre vagy hangosításra, beszéd vagy énekhangra. A szalagmikrofonnak azonos a működési elve, de ennél a mágneses térben egy szalag mozog.

Egy dinamikus kézi mikrofon mellett a működési elvet szemléltető rajz látható az állandó mágnessel, membránnal a hozzá rögzített kis tekerccsel.
2.3 ábra A dinamikus mikrofon és működési elve

A kondenzátor mikrofon elektrosztatikus elven működik. A legdrágább, minőségi mikrofonok is ilyen típusúak. Nevét a működési elve alapján kapta. A kondenzátor egyik fegyverzete fix, stabil fémlap (ház), a másikat a vékony membrán alkotja. Így a membrán mozgása szerint változik a kondenzátor kapacitása, ami azt jelenti, hogy a hanghullámokkal arányos váltakozófeszültséget kaphatunk. E mikrofontípus tápfeszültséget igényel, amit vagy a jel elvezető kábelről kap meg (fantom táp), vagy a mikrofon házba helyezett elemről.

Ez azzal az előnnyel is jár, hogy a mikrofon által szolgáltatott kis amplitúdójú jelet helyben erősíteni tudjuk a mikrofonházba épített erősítővel. Ez a mikrofon a zenei felvételek, a minőségi énekhangfelvétel első számú mikrofontípusa. Olcsóbb kivitele az ún. elektret-kondenzátor mikrofon. Ezeknél nem szükséges tápfeszültség, a műanyag membrán két oldalán előzetesen felvitt töltéseket halmoznak fel. Nagy érzékenységű mikrofonok, ilyenek lehetnek például amatőr kamerák vagy diktafonok beépített mikrofonjai is. Árukhoz képest mégis relatíve jó minőséget biztosítanak.

Kondenzátor mikrofon közeli képe egy bemondófülkében, látható a rugalmas felfüggesztés és az XLR elvezető csatlakozó
2.4 ábra Kondenzátor mikrofon rugalmas felfüggesztéssel

Felvételkészítésnél talán a leggyakrabban elkövetett hiba, ha nem ellenőrizzük a telepek, akkumulátorok töltöttségi állapotát. Milyen kellemetlen, ha egy riportot, ráadásul egy jól folyó riportot kell félbeszakítanunk telepcsere miatt.

A mikrofonfajtákat alkalmazásuk szerint többféleképpen csoportosíthatjuk.

Kialakítás szerint beszélhetünk vezetékes és vezeték nélküli (adó-vevő) mikrofonokról.

Felhasználás szerint:

- kézi mikrofonokról (lényeges tulajdonságuk az érzéketlenség, így a környezeti zajokat jól kiszűrik, ezek kimondottan közeltéri mikrofonok)

- asztali vagy bemondó mikrofonokról, amelyek optimális beszédtávolsága 20-25 cm

- csipesz mikrofonokról, amelyek hosszabb interjúk, „ültetett” riportok legmegfelelőbb eszközei

- puskamikrofonokról, amelyek extra irányítottságuk révén a több irányból érkező hangokból is kiszűrik a megcélzott hangot, tehát igen szelektívek.

Rögzítésük szerint: kézi, csipesz, állvány, rúd, függesztett, kontakt típusokkal élhetünk.

A képen mikrofonok láthatók, kézi mikrofon, kispuska mikrofon és szélvédője, mikroport adóegysége csipeszmikrofonnal és vevőegysége az elvezető kábellel
2.5 ábra Kispuska és kézi mikrofon, mikroport adó-vevő egységei

A fenti ábrán a riportkészítésre leggyakrabban használt gömb karakterisztikájú kézi mikrofon, szuperkardioid karakterisztikájú kispuska mikrofon és vezeték nélküli csipeszmikrofon látható az adóvevő egységgel. Láthatjuk a kispuska mikrofon szélzsákját is. A szélzsák vagy szélvédő minden komolyabb mikrofonnak szükséges tartozéka, legfontosabb feladata hogy kültéri használatkor kiszűrje a szél pufogó hatását, túl közeli beszédnél a mikrofont védje.

A mikrofonok fontos műszaki jellemzői közé tartozik a szolgáltatott jelszint, az impedancia, a frekvencia átviteli karakterisztika, irányítottság, jel/zaj viszony, torzítás. A jegyzet nem műszaki irányultsága miatt csak egy linket adunk, ahol ezekről a paraméterekről tájékozódni lehet.[11]

Röviden a mikrofonozásról:

A mikrofonozásnak, mikrofon használatnak is lehet dramaturgiai funkciója. Egy riportalany esetén élhetünk a riport frissességét, pillanatszerűségét sugalló kézi mikrofonnal a riporter kezében (soha ne adjuk a riportalany kezébe a mikrofont, mert az a monológ hatását kelti). Ha nem megfelelő a helyszín, vagy rossz mikrofont választunk, a környezeti zaj csökkentheti az érthetőséget.

Nyugodtabb, hosszabb beszélgetés érzetét kelti, ha szereplőnket leültetjük és csipeszmikrofont helyezünk rá. Ekkor természetesen a riporternek is kell külön mikrofon. Hasonló hatást érhetünk el egy asztali felvételnél két mikrofonnal. Csipeszmikrofon szükséges akkor is, ha a felvétel mozgással jár együtt. A mikrofon felhelyezésekor vigyázni kell, hogy felvétel közben kabát, inggallér, nyakkendő súrlódása ne okozzon felesleges zajt, mozgás közben, gesztusok közben ne essen le. Az ilyen zavaró hangok megjelenése miatt, no meg az optimális felvételi szint beállítása miatt és külső zavaró jelek kábelre történő rászórása miatt is, felvétel közben folyamatos fejhallgatós kontroll szükséges.

Többszereplős felvételek (pl. kerekasztal beszélgetések, viták) esetén a minőségi hangfelvételt csak egyénenkénti mikrofonozással (vagy hozzászólói egységek alkalmazásával) és a szükséges csatornaszámmal rendelkező hangkeverő beiktatásával tudjuk elérni. Jó csillapítású teremben, néhány résztvevő esetén egy speciális, asztalra helyezhető gömbkarakterisztikájú mikrofon is megfelelhet szükség esetén. Kameramikrofont csak végszükség esetén használjunk riport céljára, funkciója a környezeti hang, atmoszféra felvétele és többkamerás felvételnél a szinkronozáshoz szükséges vezérhang biztosítása.

Ha a hangfelvétel célja cikkírás, emlékeztető, vagy tartalmi összefoglaló, nem a minőségi hangfelvételre, hanem elsősorban az érthetőségre kell törekedni. Erre adott esetben egy diktafon vagy mobiltelefon is alkalmas.

Video és más szalagos lejátszók

A hang és video archívumokban az anyagok több mint 90%-a még szalagon található. Ezeket csak akkor tudjuk felhasználni, ha arra alkalmas lejátszóval is rendelkezünk.

A hanganyagokat orsós magnószalagon tárolták még a kilencvenes évek elején is. Kazettás rendszert professzionális szinten nem használtak. Videofilm gyűjteményekben a hetvenes évek közepétől elterjedt U-matic rendszerű kazettákat találjuk, ezt a kilencvenes évek elejétől folyamatosan váltotta fel a Beta SP rendszer. Ha ilyen kazettaformátumok akadnak kezünkbe, lejátszó nélkül sehogyan sem férünk hozzá a rajta tárolt anyaghoz.

A készülékek hangkimenetét a megfelelő csatlakozóval kössük a hangkeverőhöz, amelyen optimálisan tudjuk csökkenteni vagy növelni a hangszintet, beavatkozhatunk a hangszínbe, és a kimenőjel szintet is a hangfeldolgozó PC-hez igazíthatjuk.

A lejátszott hang minőségén valamennyit lehet javítani, zaj szűrni, hangszínt korrigálni, de azért soha ne feledjük, igazán jó hang csak jó felvételből születik.

Analóg videomagnó (VHS) hang ki és bemeneti csatlakozóit látjuk fehér és piros jelzésű RCA aljzatok formájában. Felette a sárga színjelölésű video csatlakozók.
2.6 ábra Videomagnó ki-és bemeneti csatlakozói

Optikai lejátszók

Ebben a részben csak a berendezések hangkimenetére korlátozzuk megjegyzéseinket a fejezet címének megfelelően, és asztali készülékekről lesz szó.

A CD lejátszókat az elmúlt évek folyamán a kombinált lejátszók váltották fel. A kizárólag CD lejátszásra alkalmas készülékek csak analóg kimenettel rendelkeztek, ezen az RCA csatlakozón a vonalszint jelenik meg, tehát néhány tizedvoltos jelszint. (Line level - általában 1V-ig, a pontos vonatkoztatási érték 775mV)

A DVD és Blu-ray lejátszók a fenti hangkimeneten túl optikai hangkimenettel is rendelkeznek. Az optikai kábel az összes térhatású csatorna jelét továbbítja egy nagy adatsebességű digitális jelfolyam formájában.

Az optikai kimenetet a fogadására képes házimozi erősítőre csatlakoztathatjuk. Az analóg (RCA) hangkimenet hangkártyára is csatlakoztatható, de stúdióban, beépített rendszerek esetén szinte biztosan a központi szerepet betöltő hangkeverőre csatlakozik. A jelszint jól illeszkedik a házimozi erősítő CD bemenetéhez.

Az újabban fejlesztett készülékeken az optikai csatlakozó helyett sok esetben HDMI csatlakozót találunk.

Egy asztali Blu-ray lejátszó hátlapján található analóg RCA hangkimenetek és az optikai kábel csatlakozója látható.
2.7 ábra DVD, Blu-ray lejátszó hangkimenetei

Diktafon, telefon

A ma kapható diktafonok többsége már saját memóriába rögzíti a felvett hangot, nem kell tehát a mini kazettával bíbelődni. A diktafonok beépített mikrofonnal is rendelkeznek, de általában csatlakoztatható külső mikrofon is. Megválaszthatjuk a felvétel minőségét (mintavételi frekvencia, kvantálás beállításával, fájlformátummal). Ügyeljünk a megfelelő hangszint beállításra, ha nem automata üzemmódot használunk. Ilyenkor felvétel közben figyelnünk kell a jelszintet. A berendezés általában USB porttal rendelkezik, így egyszerű a számítógéphez csatlakozás, az anyag átírása, szerkesztőprogramba történő importálása.

Egy digitális diktafon a kezelőszervekkel, saját mikrofonnal, kis beépített hangszóróval. A készülék belső memóriába rögzít és USB porton csatlakoztatható a számítógéphez.
2.8 ábra Egy digitális diktafon

Szükség esetén mobiltelefonunkat is használhatjuk hangrögzítésre. Tapasztaljuk ki az optimális beállítást, mert a mikrofon hangforrástól való optimális távolsága készülékfüggő. Ha túl közel van a mikrofon, a felvett anyagban a p, t, f hangoknál torzulást észlelünk, ez a szerkesztőprogramban a képernyőn is látható. Ez a szabály - a mikrofon távolságának megfelelő beállítása, minden felvételnél egyaránt fontos. Torzítás nem csak a bemenőjelnél, hanem a hangfeldolgozás bármely fázisában létrejöhet, elsősorban azt kell ellenőriznünk, hogy a jelszint ne legyen sehol sem akkora, hogy a jel csúcsa levágódjon.

Nagy jelszint esetén a hullámok csúcsán vágást látunk, ez a hangszóróban hallható torzulást eredményez.
2.9 ábra Szemmel is látható torzítás a jelben

Hangfelvétel kamerával

Videofelvétel készítéskor a hangrögzítés két hangsávra történhet. Jobb kamerákon megtalálhatjuk a két önálló hangsáv bemeneti csatlakozóját és a csatornák kezelőszerveit. A csatornák külön-külön automata vagy manuális üzemmódba állíthatók és a felvételi szint a kijelzőknek megfelelően szabályozható. A kamera akkumulátoráról a 48V fantomtápot is előállítják a mikrofonok részére.

Mint kép-és hangbemeneti eszköz (forrás), a kamera igen gyakori az utómunka folyamatokban. Szerencsére digitális kamerák esetén a Fire Wire csatlakozó használatánál nincs különösebb teendőnk, hiszen minden beállítás nélkül, közvetlenül íródik be a kép és a hang számítógépünkbe. Ugyanezt kapjuk, ha a forgatott DV kazetta anyagát asztali lejátszóról írjuk be gépünkbe. Ezekben az esetekben a beolvasás valós idejű. Más csatlakozót használva célszerű a korábban említett hangkeverő beiktatása a hang optimalizálásához.

Kártyára rögzítő kamerák esetén az audio és a video jelfolyam egy fájlba kerül, a fájl másolásával gyorsan tudjuk a forgatott anyagot a számítógépbe olvasni. A korábban említett okok miatt, felvételkor jó, ha elkerüljük a jelszint túllövését.

A képen RCA típusú hangkimenetek és XLR típusú ki-és bemenetek láthatók.
2.10. ábra Digitális kamerák hangcsatlakozói