A rádiós műfajok kialakulása

A rádiózásban alkalmazott műfajok részint megegyeznek a média más ágaiban (nyomtatott sajtó, televízió, online médiumok stb.) alkalmazottakkal – hír, tudósítás, interjú, riport stb. –, részint különböznek azoktól – például élő adás, telefoninterjú, feature stb. Ennek megfelelően a rádiós műfajok zömére a médiában elfogadott általános műfaji jellemzők illetve követelmények érvényesek, amelyek részletes taglalása meghaladja ezen tananyag kereteit. Figyelmünket azokra a sajátosságokra érdemes fordítanunk, amelyek a rádióban használt műfajokra speciálisan jellemzőek. Ezek megértéséhez érdemes röviden áttekinteni a rádiós műfajok kialakulását és fejlődését.

A rádiós hírközlés elődeinek a távírót (S. Morse, 1838), a telefont (A. G. Bell, 1876), majd a telefonhírmondót (Puskás T., 1893) tekinthetjük. „Az elbeszélt újság … magyar ember fejében született …, hogy a világot meghódítsa” – írta 1893-ban a Pesti Újság. Nos, ez a bizonyos elbeszélt újság jelenti a mai napig a rádiózás alapjait, s ez határozza meg a később differenciálódó műfajok jellemzőit. Nyilvánvaló, hogy egy hangos újságnak is a hírek jelentik a bázisát, csak erre épülhet a többi. Így a telefonhírmondó politikai-, sport-, tőzsdei stb. híreket közvetített, de persze azután már sajtószemlét, zenei programokat, nyelvórákat (!) is. A rádióhullámok általi sugárzás, tehát a valódi rádiózás csak a 20. század húszas éveiben kerekedett felül, ám ez nemcsak technikai okok miatt történt így, hanem egy talán kevéssé ismert szempont következtében. Ugyanis paradox módon sokáig tartotta magát az a kritérium, hogy az adást csak az hallhassa, akinek szól, senki más! A nyilvánosan sugárzott rádióadásokkal szembeni idegenkedés természetesen csak ideig-óráig hátráltathatta a rádiózás robbanásszerű elterjedését (nálunk 1925-ben indult a sugárzás).

A stúdióból felolvasott „száraz” hírek, információk után a következő nagy előrelépést a helyszíni élő tudósítások jelentették: ezek – a technikai nehézségek ellenére – már a század elején elindultak, és persze szenzációt is jelentett egy-egy politikai-, sport- vagy kulturális eseményről való tudósítás. Ugyanakkor már a helyszíni közvetítések is ekkor, a rádiózás hőskorában elkezdődtek, és váltak meghatározó műfajjá. (A világhírű operaénekes, Caruso koncertjét a New York-i Metropolitan Operából például már 1910-ben sikerült közvetíteni!)

A rádiózásban ma meghatározó interjú műfaja kezdetben még átmenetet jelentett az írásban rögzített információk felolvasása és a valódi beszélgetés között, hiszen a „szereplők” valójában előre megírt szövegeket olvastak fel. Ezt váltotta fel később folyamatosan a valódi élő beszéd, és jöhetett létre a valamilyen érdekes helyszínen és alkalomból készült igazi párbeszéd riporter és alanya között: a riport. Az egyre összetettebb, többféle elemből építkező műsorok terjedésével azután a tényszerű közléseket felolvasó bemondók mellett felmerült az igény olyan műsorvezetőkre, akik mintegy megszólítják a hallgatókat, személyesebb hangvételt megütve fordulnak hozzájuk: létrejöttek a különböző betétekből és zenei elemekből álló, műsorvezetők által összefogott összetett műsorok. Ezek azonban a század első évtizedeiben meglepő módonnagyon sokáigélőben szóltak, ugyanis például a zenei felvételek készítését és sugárzását a rádióban jogi eszközökkel korlátozta jó ideig az ellenérdekelt hanglemez, hangfelvételi ipar.

A rádiózás karaktere a száraz információközlésen túllépve egyre inkább a személyesség felé mozdult el, a tudósítók, riporterek produktumai mellett egyre inkább szót kaptak a nyomtatott újságírásban már jól ismert ún. vélemény-műfajok, a hangos publicisztika: kommentár, jegyzet, kritika stb. Másrészt már a húszas-harmincas években elképesztő fejlődésnek indult a rádiós művészet: kezdetben csak irodalmi művek felolvasásával, majd ezek dramatizált változatainak előadásával megszületett a hangjáték, s később a már rögzített hanganyagokra épülő rádiós dokumentumjáték is. A zenei betétek, hangeffektusok, hangmontázsok stb. alkalmazásával felépített rádiós művek a szórakoztatás fontos elemévé váltak. A világszerte híressé vált példa Orson Welles 1938-ban sugárzott (CBC, USA) Világok harca című rádiójátéka földönkívüliek támadásáról, amely olyan hitelesre sikeredett, hogy hatására milliók estek pánikba az Egyesült Államokban.

3.1 ábra Műsorindító hangmontázs
3.2 ábra „Világok harca” c. rádiójáték