A fény, érzékelése, színek

A fény

A fény olyan elektromágneses sugárzás, amely emberi szemmel érzékelhető. Többnyire ilyen, vagy ehhez hasonló megfogalmazással találkozunk lexikonokban. Mit is jelent ez? Az elektromágneses sugárzásnak egy rendkívül keskeny sávját, a 380-780 nm (nanométer, vagyis 10-9 m) hullámhosszak közé eső tartományát képes az emberi szem érzékelni. E tartományon kívül, még nagyon sok ismert sugárzás létezik, amely a természetben jelen van, vagy az ember által mesterségesen előállított sugárzás. Gondoljunk a kozmoszból érkező sugarakra vagy a rádióhullámokra.

Videotechnikai ismereteinkhez elegendő a látható fénnyel alaposabban foglalkozni. Newton már a XVII. században rájött arra, ha a nap sugarait egy prizmára bocsátja, akkor az üvegprizma másik oldalán színek végtelen sorozata - a teljes színkép a vöröstől az ibolya színig – jelenik meg.

Az ábrán egy fehér fénysugár érkezik egy üvegprizmára, melynek túloldalán kilépve színes összetevőkre bomlik.

5.1 ábra A newtoni színbontás[16]

Eddig a hullámhosszról beszéltünk, de tudnunk kell, hogy a hullámhossz és a frekvencia között szoros összefüggés van. Fény esetében a fény terjedési sebességének ismeretében a két adat egymásba átszámítható. A fénysebességre a fizikában a „c” jelet szokás használni, vákumban a terjedési sebesség c= 3*108 méter/sec.

A hullámhossz jele a: λ (lambda). A frekvencia jele az: f

Az összefüggés: λ=c/f

A fény érzékelése

Az emberi szembe beérkező fény a szemlencsén keresztül jut a szemgolyó hátsó görbületén található idegvégződésekkel teli felületre, a recehártyára. A fényképezőgép működéséhez hasonlóan ahhoz, hogy az adott felületre érkező kép éles legyen, a szemlencsét a mozgató izomzattal tudjuk megfelelően fókuszálni. A látóidegek közvetítésével jut el az ingerület az agyba, ami értelmezi a beérkezett jeleket, kialakul a képérzet.

A recehártyán (retinán) találhatóak a fotoreceptorok. Ezeknek két fajtája van. A csapok csak elegendően nagy fényviszonyok esetén működnek, a pálcikák pedig csak gyenge fényben. Nappal tehát a csapok, éjszaka a pálcikák biztosítják a látást. Pálcikából sokkal több van, de nem képesek a színek érzékelésére ezért sötétben nem érzékelünk színeket. A színes látást a csapok biztosítják, már ha van elég fény. Az esti szürkületben megfigyelhetjük, hogyan halványodnak el a színek, tehát az érzékelést folyamatosan a pálcikák veszik át. A csapok sem egyformák, egy jelentős csoportjuk a vörös, másik csoportjuk a zöld tartományban érzékel, legkisebb százalékban van jelen a kékre érzékeny csoport. A színtévesztő emberek esetében valamelyik csoport nem működik megfelelően.

A rajzon a szem keresztmetszetét látjuk, a szemlencse, a felfüggesztő rostok, az üvegtest, az ideghártya, a látóideg feltüntetésével.

5.2 ábra A szem felépítése[17]

Színek

A 19. században különböző elméletek alakultak ki a színek egymásra hatásával, keveredésével kapcsolatban. A különböző technikai berendezések más- és másfajta színkeverést használnak. Fogadjuk el, hogy alkalmasan megválaszott három színnel a színskála jelentős része kikeverhető.

Videotechnikában a vörös-zöld-kék alapszínek megválasztásával úgynevezett additív (összeadó) színkeveréssel állítjuk elő a többi színt. Ez az RGB (red, green, blue) színmód.

A nyomdatechnika a szubsztraktív (kivonó) színkeverést használja ebben a CMYK (cyan, magenta, yellow, black) színösszetevők segítségével keverünk. A fekete színcsatorna nélkülözhető lenne, hiszen előbbi három kivonása feketét ad, de nem igazán jó feketét és nem gazdaságos három színből a feketét előállítani.

A bal oldali ábrán az összeadó színkeverés kiinduló színei (R,G,B) és keveredésük látható, a jobb oldalin a kivonó színkeverés alapszínei (C,M,Y) és keveredésük.
5.3 ábra Az additív és a szubsztraktív színkeverés

A színkeverés jobb megértéséhez egy nagyon látványos animáció linkjét ajánlom a Colorado University oktatási anyagai közül.[18]

A videojel, és más technikai képek specialitásai

A technikai képekkel alaposabban foglalkozóknak ennél jóval többet kell tudni a színekről és a látásról is.

A szemünk nem egyformán érzékeny minden színtartományban, a legérzékenyebb a tartomány közepén 550 nm körül. Ezt a görbét a három csaptípus eredője adja ki, személyenként kisebb eltérések lehetségesek.

A grafikon vízszintes tengelyén a hullámhossz van feltüntetve, ennek függvényében láthatjuk, hogy a szem érzékenysége a tartomány közepén a legnagyobb, a széle felé jelentősen csökken

5.4 ábra A szem érzékenységi görbéje[19]

Mivel kis részekből rakjuk össze a televíziós képet (a digitális rendszereknél pixelekből, az analóg megjelenítésnél sorokból), ismernünk kell a szem felbontását, hogy tudjuk, milyen felbontású képet milyen messziről ajánlott nézni.

A szem felbontó képessége azt jelenti, hogy mekkora látószög alatt tudunk még különbséget tenni a két legkontrasztosabb képpont: a fekete és a fehér között. Ha az alábbi ábrát távolról nézzük, a nagyobb négyzetek is összefolynak, egy szürke foltot látunk, a fekete és a fehér négyzet helyén. A kísérletek szerint a szem felbontóképessége (amikor még különválik a fekete és fehér négyzet) 1 és 2 szögperc között van.

Sárga alapon egymás mellett találunk fekete és fehér négyzeteket balról jobbra csökkenő méretben. Ha messzebbről nézzük az ábrát, akkor a nagyobb négyzetek is összeolvadnak egy szürke folttá.
5.5 ábra A felbontóképesség mérésére alkalmas kép

Egy-egy pixelnek az RGB színösszetevőkkel történő megadási módját már említettük, de más ezzel egyenértékű leírások is léteznek.

A HSB színmód azt jelenti, hogy a képpontot a Hue, Saturation, Brightness (színezet, telítettség, világosság) paraméterekkel jellemezzük. A színezet jelenti a képpont színét, vagyis milyen hullámhosszúságú fényt sugároz (vagy ver vissza), ez egy konkrét érték a 380-780 nm közti tartományban. A telítettség az jelenti, mennyire tiszta (hétköznapi szóhasználattal sötét-világos) színről van szó. A teljesen telített (tiszta) színben nincs fehér szín, de a fehér hozzákeverésével tudjuk kevésbé telítetté tenni, vagyis halványítani. A világosság ismét egy pontosan (akár számmal) leírható jellemző, egy képpont világossága azt jelenti, hogy a fekete - fehér skálán hol helyezkedik el. Mennyire fehér, szürke, vagy fekete. Ezt például százalékos megadással írhatjuk le.

A Lab színmód esetén az L (lightness) jelenti a képpont világosságát. Ez a csatorna önállóan is használható, egy fekete-fehér képet eredményez. A mellette lévő a és b betű a másik két jel, amely úgymond „kiszínezi” a képet. Az egyik a zöld-bíbor különbséget tárolja, a másik a sárga-kék komplementer színpár differenciáját. Ily módon is egyértelműen le tudunk írni egy képpontot.

Végezetül egy, a video-televíziótechnikára kidolgozott leírási módot ismertetünk az úgynevezett komponens, vagy YUV, színkülönbségi jelekkel történő megadást. Ezt az RGB módból vezetjük le. Ez a színes televíziótechnika fejlesztése során vált szükségessé.

Az adóantennák által kisugárzott televíziós jel a kezdeti korszakban „fekete-fehér” volt. A színesre történő átállást úgy kellett megoldani, hogy az évek folyamán lecserélődő régi, fekete-fehér televíziók továbbra is használhatók legyenek akkor is, ha színes filmet sugároznak. Az Y jel itt tehát szintén egy világosságjelet jelent, ez elegendő volt a régi készülékeknek, hogy fekete-fehér képet mutassanak. Az U jel az R-Y differenciát, a V jel a B-Y differenciát jelenti.

E három összetevőből a színes készülékek korrekt képet állítottak elő. A komponens jeltovábbítás napjainkig használatos, tehát nem egy régi eltűnt színmódról beszélünk. Alkalmazása a képtömörítéseknél a legelőnyösebb paramétereket adja.

Az Y jelet a szemünk tulajdonságaihoz, a televíziótechnika paramétereihez igazítva az RGB összetevőkből az alábbi súlyozással állítják elő:

Y= 0,3R+0,59G+0,11B

Tárgyak színe, fényforrások színhőmérséklete

A napfényben, tehát minden érzékelhető szín megtalálható, de nem azonos energiaszinten. Keveredésük adja az ún. „napfény-fehér” színt. Ez olyan energiaspektrumot jelent, mint amilyen egy 5500 Kelvin hőmérsékletű fekete sugárzó eloszlása.

Amikor tehát egy fényforrásnak a színére úgy hivatkozunk, hogy az valahány Kelvin fokban kifejezett színhőmérsékletű, az azt jelenti, hogy olyan energiaspektrumú fényt bocsát ki, mint az ilyen hőmérsékletű feketetest.[20]

A hagyományos izzólámpa például sárgás, melegfényű, színhőmérséklete 2800 K. A fotózásban, filmkészítésben használt halogén lámpák kb. 3200K-es színhőmérsékletűek. A legfehérebb déli nap 5500 K, a reggeli és délutáni nap 4800 K-nek megfelelő eloszlású. A felhő nem más, mint egy közbeiktatott szűrő, így az enyhén felhős ég 8000, a borult ég 10000 Kelvinig is módosítja, hideg fényűvé teszi a nap sugárzását.

A tárgyakat tehát különböző fényforrásoknál mindig más és más energiaeloszlású fény világítja meg, színük ettől függ. Hiszen a tárgy felületi anyagától függően, bizonyos hullámhosszakat visszaver, másokat elnyel. A falevél minden hullámhosszat elnyel, kivéve a zöldet, azt visszaveri, ezért zöld. Viszont, zöld hullámhosszban szegény fényforrás esetén a levél nem sokat tud visszaverni. Nem lesz szép zöld a színe.

A videokameráknál ezt a fényforrástól függő színbeállítást fehéregyensúly (white balance) állítással korrigálják. A kamerán beállítják, hogy adott fényforrásnál egy fehér lapot mutatva a kamerának, „ez legyen a fehér”.

Alábbi ábrán nézzünk meg egy színskálát a kamera különböző fehéregyensúly beállításaival, 3200 Kelvines műfénnyel megvilágítva. Tehát ennél a szűrőnél láthatunk korrekt színeket, a többinél eltolódnak.

A félperces videofilmen megfigyelhetjük, hogyan változik a színsáv ábra tónusa különböző fehéregyensúly beállításával.
5.6 ábra Színsáv ábra különböző fehéregyensúly beállításoknál - video

A fotózással foglalkozók műfényhez (3200K) és napfényhez (5500K) alkalmas filmeket vásárolhattak korábban. A digitális fényképezőgépek idején örömmel fedezték fel az újabb (fehéregyensúly) beállítási lehetőséget.

A következő ábrán azt láthatjuk, hogy milyen a kisugárzott energiaspektruma egy hagyományos izzónak, a Napnak és a nappali égboltnak.

A grafikon vízszintes tengelye a látható fény hullámhosszát mutatja, ennek függvényében láthatjuk, hogy milyen energia eloszlással sugároz az izzólámpa, a Nap és a nappali égbolt.

5.7 ábra Hagyományos gáztöltésű wolframlámpa (a), Nap (b) és a nappali égbolt (c) sugárzásának relatív spektrális teljesítmény eloszlása.[21][20] Nemcsics Antal (2004): Színdinamika. Akadémiai Kiadó, Budapest