A tévétechnika alapjai

A mozgókép keletkezése

Mozgás fázisainak megrajzolásával már a fényképezés előtti korszakban rájöttek, hogy ha elég gyorsan változtatjuk a képeket (gondoljunk például a füzetlap szélére rajzolt kis animációkra) akkor szemünk mozgóképet érzékel.

A fotózás előrehaladott korszakában, az 1800-as évek utolsó negyedében állóképek sorozatával rögzítették a mozgás fázisait. Megfelelően gyors exponálás esetén (minimum 10 képkocka/mp) a visszanézett képek már viszonylag folytonos mozgást ábrázolnak. Edison tüsszentő embert fényképezett ily módon, Muybridge vágtató ló felvételeit még 1878-ban 12 fényképezőgéppel készítette. A felvételeket megnézhetjük a világhálón.[22]

Az újabb technikai előrelépéseket Marey, Demény, Eastman találmányai adták.

Edison kinematoszkópján (1889) csak egy ember tudta megtekinteni a felvételeket.

A francia Lumiere fivérek találmánya a Kinematográf (1895) már kivetítette a felvett mozgóképi anyagot. Magyarországon az első mozgóképi felvételek 1896-ban a millenniumi ünnepségek idején készültek, ezekből három töredékrész maradt fenn. (Magyar Bálint, 2003).

A némafilm korszakban végül 16 képkocka/mp lett a szabványos érték, de ha a kézzel hajtott felvevő és lejátszógépek korszakára gondolunk, egy ideig még szabványról sem beszélhettünk.

Észlelték, hogy az így felvett és vetített kép még mindig villódzik, fárasztja a szemet, a mozgás nem eléggé egyenletes, ezért a hangosfilm korszak 1926-27-es kezdetekor áttértek a másodpercenként 24 képkockás felvételekre, és természetesen az ilyen sebességű vetítésre is.

A filmszalagra a hang rögzítését úgy oldották meg, hogy a hangot fénnyé alakították. Az alábbi ábrán egy ún. 16mm-es fényhangos filmdarab látható, a hangot a perforációval ellentétes oldalon láthatjuk.

Egy 16mm széles celluloid filmdarab képén láthatjuk a képkockák mellett egyik oldalon a perforációt, másik oldalon a fénnyé alakított hangjelet.
5.8 ábra 16mm-es optikai hangos film egy darabja

A perforációnak igen fontos szerepe van, mivel a film vetítésekor a képkocka a képkapuban megáll (24-szer másodpercenként), tehát szakaszos mozgást végez. A film továbbítása (tovább léptetése) alatt pedig a kivetítő fénysugarat (a filmkaput) kitakarjuk.

A mozgóképérzet kialakulásához a sztroboszkópikus hatáson kívül, még egy érzéki csalódásra is szükség van, nevezetesen az utóképhatásra, ami azt jelenti, hogy a kivetített képre még egy rövid ideig emlékezünk. Nem szűnik meg azonnal agyunkban a keletkezett képi hatás. Ez alatt kell az újabb képet az előző helyére továbbítani, majd kivetíteni.

Elektronikus kép, televíziós kép

Azzal a kérdéssel, hogy a képből elektronikai jelet állítsunk elő, majd azt tárolva, továbbítva ismét képet jelenítsünk meg, az 1920-as években kezdtek komolyan foglalkozni.

Magyarok is szorgoskodtak a „távolbalátó” fejlesztésén. Ilyen volt Mihály Dénes 1919-es Telehor berendezése. Ez még csak egyszerűbb állóképek, vonalak, betűk átvitelét biztosította. Kutatásait Németországban folytatta és a következő évtizedekben számos kiemelkedő eredményt ért el.

A kép a diósdi Rádió-és Televízió Múzeumban készült, Mihály Dénes és az általa fejlesztett TELEHOR távolbalátó készülék látható.

5.9 ábra Telehor berendezés és Mihály Dénes[23]

A másik ismert magyar tudós, Tihanyi Kálmán a töltéstárolós televíziós rendszert 1926-ban szabadalmaztatta. A képközvetítések eleinte telefonvonalakon, majd rádióhullámokon folytak, a fejlesztések az USA-ban voltak a legelőrehaladottabbak.

A képtovábbítás technikai megvalósítását úgy képzeljük el, hogy a képet sorokra bontjuk. Egy-egy sor elektronikus jelét továbbítjuk, majd a vevőoldalon soronként visszaalakítjuk, mintegy kirajzoljuk a képet. Mozgóképnél ezt minden képkockára meg kell tennünk. A filmtechnika által kikísérletezett 24 képkocka (képváltási frekvencia) csak nagyságrendileg volt rendben, ugyanis az elektronikus áramkörök jóval könnyebben valósították meg a hálózati feszültség frekvenciájához köthető képváltást, így Amerikában a 60Hz miatt a 30 képkocka/mp rövidebben 30fps, Európában az 50Hz fele vagyis a 25 képkocka/mp típusú rendszer jött létre.

Vajon milyen sűrűn kell vízszintesen „szétszabdalni” a képet, vagyis a sorok számát meghatározni? Ennek kialakításánál olyan tényezők számítottak, mint például a szem maximális felbontóképessége (1-2 szögperc). Az, hogy a televízió készüléket 40-50cm átlójúra tervezték, amelyet majd otthoni körülmények között, tehát 2-3-4 méter távolságról nézhet a család. Ezekből a paraméterekből levezethető, hogy mintegy 500-600 sorra kell a képet bontanunk. Ennek megfelelő televíziós szabványok alakultak ki. Mivel többféle is, mi most konkrétan az Európa nagy részén bevezetett 625 soros rendszert említjük meg. Ennél kevesebb sor rosszabb képet, több sor feleslegesen nagy átviteli sávszélességet követelt volna meg. Ezek a paraméterek a kor technikai színvonalának, a hozzáférhető áron történő megvalósításnak, az élvezhető képnek akkor megfeleltek.

A televízió képernyőnél (a képméretnek) az oldalak arányát a filmtechnikai példát követve 4:3-nak választották meg. Érdemes itt kitérnünk röviden az ekkor már meglévő filmes-fotós képi formátumokra. A fényképezésre jellemző a fekvő 3:2=1,5 oldalarány (és fordítottja a 2:3), de az 1:1 is. A celluloidfilm esetében forgalomban voltak a némafilm korszakra jellemző 4:3=1,33 arányú filmek, a hangosfilm kezdetekor bevezetett akadémiai 1,37:1, később a „szélesvásznú” filmek különböző formái 1,85:1; 1,66:1; 1,78:1; 2:1, stb. (Vagyóczky, 2005)

Még egy technikai érdekesség érdemel említést, amivel a kép villódzását tovább szerették volna csökkenteni, a 625 sor/kép átvitel helyett az ún. interlace technikát alkalmazva (váltott soros képátvitel) egy teljes kép, két félkép (páros és páratlan sorok alkotta félképek) formájában került továbbításra és megjelenítésre. Ezért ez a televízió valójában 50Hz-es.

Összefoglalva, az analóg televíziózás fekete-fehér megvalósulásakor, Európa nagy részén, (így Magyarországon is az 1957-es rendszeres adás bevezetésétől), 625 sor/kép, 50 félkép/mp paraméterekkel jellemezhető rendszer valósult meg (Észak-Amerikában, Japánban és még néhány országban 525 sor/60félkép volt a szabványos megoldás). Mivel a házi televíziózásban rendszert váltani nem oly egyszerű, (hiszen nem lehet azt mondani, holnaptól új rendszer lesz, mindenki vegyen egy új tévét), ezért ezek a paraméterek változatlanok maradtak a színes televízió megalkotásakor, sőt a mai digitális videotechnikának is meghatározó paraméterei lettek.[22] Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért. Multimédia CD-ROM. OMIKK-ELTE. 1999.