6. fejezet - A VIDEOTECHNIKA ESZKÖZEI

Szabó Sóki László

Tartalom

A video jelátviteli lánc
Műtermi eszközök
Kamerák típusai, jellemzői
Kamerák fajtái
Statívok, akkumulátorok
Világítástechnikai berendezések
Centrumban a képkeverő
Video tároló, archiváló egységek
Analóg és digitális kazetta
Merevlemez
Optikai tárolók
Nagykapacitású kártyák
Video csatlakozók
Analóg csatlakozók
Digitális videocsatlakozók
Nagyfrekvenciás csatlakozók
Legújabb nagysebességű csatlakozók
Képmegjelenítők
Fényképezőgépek
A PC szerkesztés műszaki feltételei
Internetes televíziózás
Mobil televíziózás, táblagépek, az ismeretterjesztés jövője
Ellenőrző kérdések

Egy videostúdió utómunka helyiségében, vagy a műteremben körülnézve nagyon sok műszaki berendezéssel találkozunk. Ezek működését, feladatait, felhasználását, csatlakozásait tárgyaljuk meg e fejezetben, hangsúlyozva, hogy a terjedelmi korlátok miatt nem lehet teljes körű az ismertetésünk. Elsődlegesnek tekintjük, hogy tudománykommunikáció szakos diákjaink részletesebben a saját stúdiónkban található eszközöket ismerjék meg, hiszen tanulmányaik, munkájuk során főleg ezekkel, vagy hasonlóakkal találkoznak majd.

A video jelátviteli lánc

A fejezet fő ábráján videotechnikai berendezéseket látunk. Ezek segítségével történik meg a mozgókép felvétele, tárolása, szerkesztése, vagy élő közvetítése a televízióban.

Ahhoz, hogy megértsük az egész rendszer lényegét, tekintsük át, milyen feladatot látnak el ezek a berendezések!

A képen egy keverő bemenetére csatlakoztatott kamerát és mikrofont látunk. A kimeneten ellenőrző monitort, rögzítő egységet, utómunka berendezést, majd a műsorszórást biztosító parabolaantennát találunk. Végül a jel a tévékészülékbe kerül.
6.1 ábra Video jelátviteli lánc

A felvétel helyszínén egy vagy több videokamera figyeli a jelenséget, beállított jelenetet, eseményt, vagy akármit, amit felvételre érdemesítünk. A kamera képérzékelőjéből (CCD, CMOS) a jeleket kiolvasva, a kamera áramkörei különböző szabványos jelalakokat állítanak elő (analógot vagy digitálist). A kamerák jelét külön-külön is rögzíthetjük, akár a kamerában elhelyezett hordozóra, vagy más rögzítő berendezésre. Nevezhetjük ezeket videorekordernek, harddiszk rekordernek, stb. A kamerák jelei egy képkeverőbe érkeznek, a képeket a helyszínen dolgozó stáb vezetője (rendezője, vezető operatőre) figyeli és a megfelelő pillanatban az optimálisnak ítélt kameraképet teszi adásba, vagy erre utasítja a képvágót. Élő közvetítés, egyenes adás esetén a jel a helyszínről (közvetítőkocsi, helyi stúdió) újabb berendezések, jelátalakítások után adóantennán keresztül jut el például egy műholdra, majd onnan kisugározva egyéni vagy közösségi vevőrendszerek (antenna, műholdvevő, kábel) közbeiktatásával kapja meg a televíziónk az ún. rádiófrekvenciás jelet. A venni (nézni, felhasználni) kívánt csatorna jelét a televíziós áramkörök visszaalakítják olyanná, hogy a hangszórón a közvetítés hangja, a képernyőn a kamera képe jelenjen meg. E hosszú út megtételéhez idő kell, általában néhány másodperc telik el az esemény tényleges bekövetkezése és a kép otthonunkba érkezése között. E jegyzetben a műholdas közvetítés részleteire nem térünk ki, azt a gyakoribb esetet tárgyaljuk, amikor a kamerakép rögzítésre, majd szerkesztésre kerül. Áttekintjük a berendezések lehetséges fajtáit, jellemzőit, a csatolásukhoz szükséges interfészeket, csatlakozókat, jelformákat.