A mozgókép készítés tartalmi eszközei

Műfajok

A mozgókép áttörése vizualizálta a tudat megcsontosodott verbális fogalmait és a vizualitásnál fogva új emocionális tartalommal töltötte meg őket. Sajátos vizuális és érzelmi logikájánál fogva a film társadalmi szinten legalizálta az álmot és ezzel egy olyan virtuális teret hozott létre, amiben a dolgok és azok valóság tartalma viszonylagossá válik. Tér-idő játékával, a mozgókép a valóságot olyan dimenziókká változtatta, melyek már nem voltak olvashatók a verbális logika szabályai szerint. Jó példa erre „A vonat érkezése” (L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat) című kisfilm vetítése 1895-ben, ahol a nézők felugráltak helyükről, mert azt hitték, hogy a vonat átszakítva a vásznat közéjük rohan.

A kérdés a mai napig azonos maradt, felugrunk-e a vásznon, tévé képernyőn, interneten felénk közelgő vonat elől? A válasz elsőre mindig az hogy nem, mi már ezen túl vagyunk. Ám mindenki tudja, lehet olyan körülményeket teremteni a mozgókép segítségével - legyen szó bármilyen platformról - amikor az ember (a néző is az) önmaga legbensőbb rejtett titkaival találkozik, és bizony nem szívesen szembesül azzal, amit ott talál. Egy másik példa ugyanerre a mozgókép által létrejövő mechanizmusra, hogy nem kell, hogy érdekeljen engem mint nézőt az üveg fúvás, mint technológiai folyamat ahhoz, hogy ha egy filmet látok erről, akkor az lekössön és a megismerés katarzisát éljem meg általa.

Azt kell látnunk, hogy a világ elsajátításának új eszköze került az emberiség birtokába a mozgókép megjelenésével. Az új esztétikai és kognitív alapelv az idő rögzítésének közvetlenségéből és az ősi képi gondolkodás álomlogikájából táplálkozik a mai napig. Még akkor is, ha egyes mozgóképi műfajok bonyolult társadalmi és kulturális kódokat használnak, az értelmi és érzelmi viszonyteremtés pillanataiból épülnek fel. Ezek persze nem pillanatok, hanem sajátos emberi gesztusok, megnyilatkozások.

Ennek tükrében a mozgóképi műfajokat, a következő nagy alapegységekre lehet felosztani: játékfilmek, dokumentumfilmek, és animációs filmek. Ez az a csoportosítás, ami talán a legelfogadottabb, és ezen túlmenően, különböző szempontok szerint rokonítják a filmeket. Ezek szempontjai a következők lehetnek: a filmek hossza, témája, filmművészeti irányzathoz köthetősége, a bennük megjelenő történetek, a szereplő karakterek, a konfliktusok, és az ábrázolási módjuk, illetve a várható nézőközönségük életkora.

Dramaturgia

Mozgóképi műfajokban gondolkodva a dokumentumfilm műfaja az, amely elsősorban olyan élménymodelleket állít elő, melyek lehetővé teszik számunkra az érzékszerveinkkel felfogott világ mozgóképi befogadását a valósághoz leginkább közelítő formában. Ennek a jegyzetnek a tudomány- kommunikáció, az ismeretterjesztés, mint dokumentumfilmes alműfaj megközelítése az elsődleges célja. Ebből kiindulva az alkalmazandó dramaturgiai eszköztár egyik legfontosabb jellemzője a pontos és hiteles ábrázolásra való törekvés. Milyen eszközökkel érhető ez el? Ezt a kérdést kell minden egyes szinopszis és forgatókönyv megírása előtt feltennie és megválaszolnia a filmkészítőnek. Nagyon fontos mérlegelni azt, hogy ki az a hiteles megszólaló, aki az adott valóság alapú megismerés történetet el fogja mesélni. Használni fognak-e a készítők ezzel egyidejűleg narrációt? Vannak-e a film során feliratok, animációs betétek? Használhat-e a film játékfilmes montázs technikákat, úgymint párhuzamos montázs, asszociatív montázs, illetve milyen mértékben és mikor élhet a kihagyással, mint tartalom létrehozó eszközzel? Ha használja ezeket, akkor meddig engedi működni és mikor rántja vissza a nézőt a földre, a film által taglalt valós problémához? A film végén a dramaturgia záró lépéseként, mennyire hagyhatja magára a nézőt, hogy ő maga vonja le a következtetéseket, illetve melyek a megismerési folyamat ábrázolásánál azok a pontok, ahol a dramaturgiának a didaktika segítségével rá kell erősítenie a megértés pontosságára?

Utómunka

Az utómunka során az előzetesen megírt és kiérlelt, dramaturgiai szempontok alapján elképzelt forgatókönyv alapján leforgatott nyersanyag, az úgynevezett muszter non-lineáris összeállítása folyik. Ebben a folyamatban válik a film külön-külön felvett összes kis darabkája a nagy egész részévé. Kialakul a kép és hang viszonya, az úgynevezett függőleges montázs, a szövegek, a zene, a zajok és zörejek aránya. Helyükre kerülnek a feliratok és az esetleges magyarázó animációk. Az operatőrök által elképzelt és megvalósított képi megfogalmazást is leginkább az utómunka, a vágás fázisában lehet megtámogatni. Kialakul a képek és ezen keresztül a film belső ritmusa, ami nagyon fontos a megjeleníteni kívánt téma szempontjából. Alapelv, hogy nem szabad, hogy elkapkodott legyen, és nem jó, ha unalmas. A felvételeknél a plánok rendszerét és a 180 fokos szabályt helyesen alkalmazva felvett snitteket az analitikus vagy folyamatos vágás során lehet úgy elrendezni, hogy azok pontosan jelenítsék meg a film témáját. Ennél a vágási technikánál kulcsfontosságú az elbeszélés érthetőségének és folyamatosságának a megtartása.

Filmidő - az ismeretterjesztő film időkezelése

A tudományos ismeretterjesztő műfaj alapvető sajátossága a filmidő lineáris kezelése. Tehát a filmen belüli idő ugyanolyan előjellel múlik, mint a valóságban. Ha vannak a filmben gyorsított vagy lassított pillanatok, képek, vagy nagyobb időugrások, akkor ezeket a valósághoz képest másképpen múló pillanatokat, a film nem a formanyelvi stilizáció eszközeként használja, hanem a jobb megértés elősegítése céljából. Vannak az emberi szem által nem észlelhető változások a természetben, a makro- és a mikrovilágban, amiknek megfigyelhetővé tétele csak ezekkel az időkezelési és felvétel technikai megoldásokkal valósíthatók meg. A különböző helyszíneken lezajló makro folyamatok esetében, szokásos a párhuzamos idősíkok egymás melletti bemutatása is, de ebben az esetben a didaktikailag pontos ábrázoláson van a hangsúly, mintsem a feszültségkeltés eszközén. A filmidő kezelésének sokszor előkerülő problematikája az archív anyagok használata, aminél a forrás és az archív anyag készülési időpontjának a feltüntetése lehet az, ami a leginkább eligazítja a nézőt.