8. fejezet - A FILMKÉSZÍTÉS MENETE

Maros Gábor

Tartalom

Forgatókönyv
Irodalmi forgatókönyv
Technikai forgatókönyv
Kell-e minden filmhez forgatókönyv?
Előkészítés
Finanszírozás
Stáb összeállítás, feladatkörök
Technikai előkészítés
Forgatás
Forgatási ütemterv
Felvételkészítés
Felvétel ellenőrzés
Utómunka
Muszterelés
Elővágás
Végső vágás
Film hangosítása
Master kópia
Forgalmazás
Ellenőrző kérdések

Egy filmötlet megszületésétől a vetítési kópia elkészítéséig igen sok a feladat.

Attól függően, hogy játékfilmről, dokumentumfilmről, tudományos ismeretterjesztő filmről vagy akár videoklipről beszélünk a megvalósuláshoz vezető út nem biztos, hogy azonos, de sok a hasonlóság.

Ebben a fejezetben azokat a főbb állomásokat igyekszünk röviden tárgyalni, amelyek műfajtól függetlenül a filmkészítés menetében meghatározóak.

Forgatókönyv

A jó film alapja minden esetben a forgatókönyv. Egy alaposan átgondolt, kidolgozott forgatókönyv az egész filmkészítési folyamatot megkönnyíti, tervezhetővé, hatékonyan kivitelezhetővé teszi.

De mi is az a forgatókönyv?

Először is kell egy megfilmesítésre szánt ötlet. Ennek alapja lehet egy irodalmi vagy tudományos mű, egy saját elképzelés vagy egy megrendelő által megfogalmazott téma. Az ötlet alapján készül egy szinopszis, ami egy rövid összefoglaló mű, ez a készülő film főbb elemeinek lényegét mutatja be. A forgatókönyvíró meghatározott szabályok szerint ez alapján írja meg a forgatókönyvet.

Ennek két alapvető típusát különbözteti meg a filmes szakma, az irodalmi forgatókönyvet és a technikai forgatókönyvet.

Irodalmi forgatókönyv

Az irodalmi forgatókönyv a teljes film minden részletére kitérő két részből álló irodalmi alkotás.

A leíró rész pontosan meghatározza az egyes jelenetek helyszínét, az alkalmazott díszleteket, a szereplők mozgását, érzelmi kifejezéseit, a megfelelő hatás eléréséhez szükséges eszközöket (hangeffektusok, fényeffektusok, stb.). A másik rész a dialógusok pontos szövegkönyvét tartalmazza.

Technikai forgatókönyv

A technikai forgatókönyv minden esetben az irodalmi forgatókönyv alapján készül. A filmgyártás gördülékeny lebonyolításához nagy segítséget nyújt.

Két egymás melletti hasábban, baloldalon a képi, jobboldalon a hangi instrukciók találhatók. A képi oldalon a beállításokat, kameramozgásokat, szereplők mozgását, látványelemeket, vágási elképzeléseket láthatjuk, a jobb oldali hasábban az adott jelenetben a szereplők pontos szövegeit, a szükséges zörejeket, hangeffekteket találjuk.[55]

Kell-e minden filmhez forgatókönyv?

Nehéz kérdés. A sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy műfajtól függetlenül, igen. A játékfilmgyártás elképzelhetetlen egy tökéletesen megírt forgatókönyv nélkül. Azt gondolhatnánk, hogy a rövid műfajok, mint a reklám, a videoklip megoldható alapos írásbeli előkészítés nélkül. Ez nem így van. Minél rövidebb a megvalósítandó mű, annál feszesebben kell a forgatást irányítani. Ez csak jó forgatókönyvvel lehetséges. Dokumentumfilm esetében nem mindig beszélhetünk pontos forgatókönyvről. Általában a film rendezője talál egy témát, amit szeretne megfilmesíteni. Hosszas kutatómunka után összeállítja a szinopszist, röviden rögzíti elképzelését, hogy miről fog szólni a film, kikkel kíván interjút készíteni, milyen helyszíneken szükséges forgatni.

Az oktatófilm szintén forgatókönyv alapján készül. Ennél a műfajnál különösen fontos a célközönség meghatározása és a téma megközelítésének módszertana. A forgatókönyv mindig egy szakanyag alapján születik. A filmes szakember és az adott téma szakértője közösen alakítják ki a legjobb láttatás, érthetőség, képi megvalósítás eszközeit.

A tudományos ismeretterjesztő film forgatásának igénye indulhat a tudomány felől vagy a média felől. Célja a kutatásról, annak eredményeiről a nagyközönség közérthető módon és hitelesen történő tájékoztatása. Itt is célszerű forgatókönyvet készíteni, melyben a tudományos tartalom mellett a megértéshez szükséges eszközök (magyarázó ábrák, esetleges 2-3D animációk, mikroszkópos és makroszkópos felvételek) pontos leírása is segítheti a gyártási folyamatot.

A tudományt segítő vagy tudományos filmek célközönsége egy szűkebb szakmai csoport. Itt nem kell törekedni a közérthetőségre. A legfontosabb szempont a szakszerűség, a jelenségek, módszerek, eredmények korrekt bemutatása a témát jól ismerő közönség számára. A forgatókönyv általában a rendező és a kutató közös munkájának eredménye.