ELŐSZÓ

Az „ELEKTRONIKUS MÉDIATARTALMAK: VIDEO ÉS HANG” című e-learning tananyag az ELTE TTK Természettudományi Kommunikáció MSc szak hallgatói számára készült. A képzés újszerűsége, interdiszciplináris jellege indokolta a mű elkészítését.

A szerzők célja az, hogy a hallgatók a hang-és videotechnikai ismereteket, az auditív és mozgóképi műfajokat, a film formanyelvét, hatásmechanizmusát, a gyártás folyamatát elsősorban a tudományos-ismeretterjesztés szempontjait figyelembe véve sajátíthassák el. A korszerű digitális ismeretátadáshoz nélkülözhetetlen médiaelemek elkészítéséhez szükséges kompetenciák fejlesztésével, felkészítsék a hallgatókat arra a „tudományközvetítői” szerepre, ami a képzés célja.

Az ELTE Videostúdió belső és külső munkatársai örömmel vettek részt a munkában, hogy megosszák évtizedes szakmai tapasztalataikat és megszerzett ismereteiket, s ezzel hozzájáruljanak a mesterképzés sikerességéhez.

Szerzők:

Köszönetet mondunk az alkotómunkát segítő munkatársaknak:

Köszönjük Mosonyi László kollégánk hasznos észrevételeit, javaslatait, továbbá Dr. Brückner Huba szakmai lektor pontos, odaadó, segítő munkáját.

Budapest, 2013. február

Szerzők