meteorológia

Meteorológiai alapismeretek

Meteorológiai alapismeretek

Bartholy Judit (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)
Mészáros Róbert (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)
Geresdi István (Pécsi Tudományegyetem, Talajtani és Klimatológiai Tanszék)
Matyasovszky István (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)
Pongrácz Rita (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)
Weidinger Tamás (Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék)

Kategóriák: 

CsatolmányMéret
meteorologiai_alapismeretek.pdf29.04 MB

Online változat: 

http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/meteorologiai_alapismeretek

Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek

Meteorológiai műszerek és mérőrendszerek - Mészáros Róbert

A meteorológia a légkör fizikai, kémiai folyamatait és jelenségeit vizsgáló tudomány. E különböző tér- és időskálájú folyamatok és jelenségek határozzák meg egy-egy térség időjárását és éghajlatát. Az időjárás a légkör fizikai állapotát és folyamatait jellemző állapotjelzők (például a levegő hőmérséklete, nyomása, nedvességtartalma stb.) összessége egy megadott földrajzi helyen és időben.

Ugyanakkor az időjárást meghatározzák azok a kisebb tér- és időskálán zajló légköri folyamatok (például ciklontevékenység, időjárási frontok, konvektív rendszerek stb.) is, melyek a légköri állapot jellemzőinek aktuális értékeit befolyásolják. Az éghajlat ezzel szemben egy adott földrajzi térség időjárási eseményeinek együttesével, azok átlagos, illetve szélsőséges eseményeinek statisztikai mutatóival jellemezhető. A statisztikai mérőszámok viszonyítási alapja az ún. éghajlati normálidőszak, mely az utolsó lezárt három évtizedre meghatározott normálértékeket tartalmazza. Az éghajlati normálértékek általában egy nagyobb térséget jellemeznek, de vonatkoztathatjuk őket egy-egy adott pontra is. Az éghajlat gyakorlatilag meghatározza azt a keretet, melyben az időjárás változásai végbemennek, leírja az átlagos állapotokat (pl. évi, havi, napi átlagokat, időbeli meneteket), a szélsőségeket és azok gyakoriságát, valamint egyéb statisztikai mérőszámokat.

Az időjárásról és az éghajlatról, vagyis a légkör aktuális állapotáról, valamint hosszú távú változásairól a meteorológiai mérések és megfigyelések során a légkörről és a vele közvetlenül érintkező felszínről szerzett adatok nyújtanak információt. E fejezetben a meteorológiai mérések és megfigyelések rövid történeti áttekintése után azok céljait és eszközeit, valamint alapfogalmait mutatjuk be.

Kategóriák: 

Online változat: 

http://ttktamop.elte.hu/online-tananyagok/meteorologiai_muszerek_es_merorendszerek
Feliratkozás RSS - meteorológia csatornájára